Till innehåll på sidan

Svenska EU-parlamentariker

Antal och könsfördelning (%)

ÅrAntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
1995
9 13 41 59
1999
9 13 41 59
2004
11 8 58 42
2009
10 8 56 44
2011
9 11 45 55
2014
11 9 55 45
2019
11 9 55 45

SCB:s undersökning om nominerade och valda i Europaparlamentsval, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009 tilldelades Sverige ytterligare två mandat.

Hösten 2011 hade alla medlemsländer ratificerat protokollet och de nya ledamöterna kunde tillträda i december 2011.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26