Till innehåll på sidan

Valdeltagande i allmänna val efter ålder 2018

Andel (%) av röstberättigade

ÅlderRiksdagsvalRegionfullmäktigevalKommunfullmäktigeval
   därav
förstagångsväljare
 därav
förstagångsväljare
 därav
förstagångsväljare
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän

18-29 år

87,7 82,5 89,1 84,0 83,4 76,8 85,2 82,3 83,6 77,1 85,0 79,0

30-49 år

89,0 86,6 .. .. 85,4 80,6 .. .. 85,8 81,1 .. ..

50-64 år

90,7 88,2 .. .. 88,9 85,4 .. .. 89,2 85,9 .. ..
65+ år 84,4 87,5 .. .. 83,0 85,7 .. .. 83,2 86,1 .. ..
totalt 18+ år 87,8 86,5 .. .. 85,2 82,3 .. .. 85,5 82,7 .. ..

Källa: Valdeltagarundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26