Till innehåll på sidan

Body Mass Index (BMI) efter ålder 2021

Andel (%) av alla i gruppen

Diagram: BMI

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

BMI = Vikt i kg / (Längd i m)2

BMI är ett internationellt accepterat mått, som dock har vissa brister. Måttet tar till exempel inte hänsyn till hur stor del av kroppsmassan som är muskler respektive fett, vilket innebär att det kan ge missvisande resultat för bland annat idrottare och andra personer med hög andel muskelmassa.

Gränsvärdena är enligt WHO:s klassificering och gäller för vuxna över 20 år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik