Till innehåll på sidan

Kvinnor som i samband med besök vid mödrahälsovård tillfrågats om våldsutsatthet

Andel (%)

Region 2011 2019 2020 2021
Blekinge 52 95 98 99
Dalarna 17 90 93 95
Gotland 96 98 96 99
Gävleborg 61 92 94 97
Halland 60 90 94 95
JämtlandHärjedalen 70 95 95 96
Jönköpingslän 22 96 97 98
Kalmarlän 36 98 98 98
Kronoberg 82 90 91 93
Norrbotten 35 89 90 91
Skåne 27 96 96 97
Stockholm 31 94 95 95
Sörmland 41 91 93 97
Uppsala 48 90 91 95
Värmland 76 96 95 97
Västerbotten 86 97 98 98
Västernorrland 87 99 99 98
Västmanland 81 93 96 97
VästraGötalandsen 49 93 94 95
Örebrolän 82 98 97 96
Östergötland 55 96 94 95
Riket 47 94 95 96

Källa: Graviditetsregistret/mödrahälsovård, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik