Till innehåll på sidan

Perinealbristningar av grad III och IV vid vaginal förlossning bland förstföderskor efter födelseregion, 2016–2020

Andel (%), åldersstandardiserade värden

Födelseregion Andel (%)
Afrika 9,38
Asien 7,52
Europa utom Norden 4,40
Norden utom Sverige 4,85
Sverige 4,23
Övriga världen 4,40

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26