Till innehåll på sidan

Barn med vårdbidrag 2021

Antal och könsfördelning (%)

Antal Könsfördelning
FlickorPojkarFlickorPojkar

2 612

5 309

33

67

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna för 2021 gäller för oktober.

Vårdbidrag utbetalas till förälder med hemmavarande barn eller ungdomar som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik