Till innehåll på sidan

Barn vars föräldrar fått omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn

 AntalKönsfödelning
 FlickorPojkarFlickorPojkar
Omvårdsbidrag 16 901 33 556 33 67
Merkostnadsersättning för barn 524 837 39 61

Kommentarer

Omvårdnadsbidrag betalas ut till föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag kan betalas längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Merkostnadsersättning för barn betalas ut till föräldrar som har merkostnader till följd av sitt barns funktionsnedsättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder.

Omvårdnadsbidrag infördes år 2019 och tillsammans med merkostnadsersättning för barn kommer att på sikt ersätta vårdbidraget.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-14