Till innehåll på sidan

Barn vars föräldrar fått omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för barn 2022

  Antal Könsfödelning
  Flickor Pojkar Flickor Pojkar
Omvårdsbidrag 24 872 48 611 34 66
Merkostnadsersättning för barn 743 1 085 41 59

Kommentarer

Omvårdnadsbidrag betalas ut till föräldrar som har ett barn med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag kan betalas längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning infördes den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidraget. Mer information finns på försäkringskassans webbsida.

Referensmånad är september.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-14