Till innehåll på sidan

Mottagare av handikappersättning efter ålder 2021

Antal och könsfördelning (%)

Ålder Antal Könsfördelning (%)
  Flickor Pojkar Flickor Pojkar
-19 .. .. .. ..
20-29 939 1 117 46 54
30-39 2 593 3 084 46 54
40-49 3 876 3 714 51 49
50-64 9 032 7 870 53 47
65+ 9 182 6 146 60 40
totalt 25 622 21 931 54 46

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna gäller för december respektive år.

Handikappersättning kan betalas ut till den som behöver hjälp eller har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. För att få ersättning för ett hjälpbehov krävs att man behöver hjälp minst två timmar per dag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Hjälpbehovet måste också vara i minst ett år. Ersättningen kan beviljas från och med juli det år då en person fyller 19 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få ersättningen, men den kan bara beviljas om funktionsnedsättningen eller sjukdomen har uppstått innan 65-årsdagen.

Den 1 januari 2019 infördes merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta handikappersättningen.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik