Till innehåll på sidan

Mottagare av handikappersättning efter ålder 2020

Antal och könsfördelning (%)

ÅlderAntalKönsfördelning (%)
 FlickorPojkarFlickorPojkar
-19 .. .. .. ..
20-29 1 628 1 932 46 54
30-39 2 978 3 528 46 54
40-49 4 287 4 036 52 48
50-64 9 774 8 550 53 47
65+ 9 871 6 708 60 40
totalt 28 538 24 754 54 46

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna gäller för december respektive år.

Handikappersättning kan betalas ut till den som behöver hjälp eller har merkostnader på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. För att få ersättning för ett hjälpbehov krävs att man behöver hjälp minst två timmar per dag eller hjälp för att kunna arbeta eller studera. Hjälpbehovet måste också vara i minst ett år. Ersättningen kan beviljas från och med juli det år då en person fyller 19 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få ersättningen, men den kan bara beviljas om funktionsnedsättningen eller sjukdomen har uppstått innan 65-årsdagen.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik