Till innehåll på sidan

Antal återstående år med och utan nedsatt aktivitetsförmåga 2019–2020

 16 år30 år65 år
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
utan nedsatt aktivitetsförmåga 57,8 57,1 44,9 44,3 16,0 14,6
med nedsatt aktivitetsförmåga 11,0 8,1 10,0 7,4 5,7 4,5
med i hög grad nedsatt aktivitetsförmåga 3,8 3,2 3,6 3,0 2,2 1,9
totalt 68,8 65,2 54,9 51,7 21,7 19,2

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och Befolkningsstatistik, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26