Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder, 1960–2021

Återstående medellivslängd i antal år

Diagram: Återstående medellivslängd, 1960 -

Källa: SCB, Befolkningsstatistik, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik