Till innehåll på sidan

Dödsorsaker efter ålder år 2021

Dödstal

  Kvinnor Män
  0 1-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75+ 0 1-14 15-29 30-44 45-59 60-
74
75+
Alkoholrelaterad dödlighet .. .. 0,5 2,7 11,6 30,7 19,4 .. .. 2,1 6,4 30,6 99,9 81,6
Andningsorganens sjukdomar .. .. .. 0,4 4,4 56,1 348,3 .. .. .. 1,3 4,4 58,9 442,4
Hjärt-kärlsjukdomar .. .. 1,1 3,6 21,6 155,1 2 108,1 .. 0,5 1,2 9,4 65,0 362,6 2 251,4
Självmord och skadehändelse med oklar avsikt .. 0,8 7,5 9,0 12,0 10,7 8,4 .. 0,5 20,2 20,7 24,8 21,4 30,4
Skador och förgiftningar, exkl. skadehändelse med oklar avsikt .. 1,7 12,4 16,1 19,8 33,3 199,5 .. 1,7 37,8 40,6 48,0 69,2 272,4
Tumörer .. 1,7 3,5 15,8 89,9 399,8 1 188,6 .. 2,3 4,1 11,3 77,3 445,1 1 614,0
Övrigt 165,7 4,7 7,0 16,2 46,5 247,0 2 593,4 198,0 5,9 18,7 26,0 99,4 444,2 2 607,7
Totalt 165,7 7,5 21,7 48,0 178,5 872,3 6 248,1 203,1 9,1 51,2 78,9 277,5 1 338,1 6 948,2

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Dödstal: Antal döda per 100 000 av medelbefolkningen

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26