Till innehåll på sidan

Vuxna personer med missbruk och beroende den 1 november 2021

Antal per 100 000 personer efter insats

Insats Kvinnor Män
Individuellt behovsprövade öppna insatser 109,5 213,0
Frivillig institutionsvård 11,8 32,6

Källa: Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik