Till innehåll på sidan

Klagomål till Patientnämnder efter de mest återkommande delproblemen, 2017

Antal och könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning[1]
 KvinnorMänKvinnorMän
Behandling 3 061 2 037 59,1 39,4
Bemötande 2 364 1 012 68,5 29,3
Undersökning/Utredning 2 083 1 372 59,7 39,3
Resultat 1 431 988 58,6 40,5
Tillgänglighet 1 298 1 025 54,3 42,9
Diagnos 1 172 795 58,8 39,9
Läkemedel 1 330 974 57,0 41,7
Information till patient/närstående 1 119 762 58,2 39,6
Brister i hantering av: Kallelser, remisser, intyg, prov och provsvar, recept etc. 695 547 55,2 43,4
Lång väntan på besökstid 617 495 54,6 43,8
Totalt 15 170 10 007 59,3 39,1

Källa: Inspektionen för vård och omsorg, publicerad i SCB Jämställdhet

1 Klagomål där uppgift om kön saknas ingår inte. Det medför att könsfördelningen inte alltid summerar till 100%.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26