Till innehåll på sidan

Kritikbeslut av Inspektionen för vård och omsorg efter vad ärendet avser, 2017

Antal kritikbeslut i de tio mest återkommande händelsekategorierna för klagomål samt könsfördelning (%)

 AntalKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMän
Bemötande 82 43 66 34
Delaktighet och självbestämmande 61 33 65 35
Diagnostisering 435 324 57 43
Dokumentation 116 86 57 43
Informationsöverföring 98 108 48 52
Läkemedelshantering 75 57 57 43
Planering av vård och omsorg 68 51 57 43
Samverkan 61 54 53 47
Uppföljning 77 51 60 40
Vård och behandling 861 603 59 41
Övrigt 462 312 60 40
Total 2 396 1 722 58 42

Källa: Inspektionen för vård och omsorg, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Enbart beslut med uppgift om kön ingår i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26