Till innehåll på sidan

Nationell patientenkät, 2020 och 2021

Andel (%) positiva svar

  Helhetsintryck Emotionellt stöd Deltaktighet och involvering Respekt och bemötande Kontinuitet och koordinering Information och kunskap Tillgänglighet
Primärvård, läkarbesök              
Kvinnor 79,5 75,5 78,8 84,9 70,6 74,3 78,1
Män 82,4 78,3 81,1 86,7 74,3 74,9 82,2
Akutmottagningar              
Kvinnor 84,0 76,2 80,0 83,7 76,8 81,1 72,7
Män 87,5 80,0 81,7 86,1 81,1 68,5 83,8
Specialiserad sjukhusvård, öppen              
Kvinnor 90,4 85,9 89,0 90,5 88,1 89,9 86,5
Män 91,6 87,3 89,8 91,5 89,9 85,0 90,0
Specialiserad sjukhusvård, sluten              
Kvinnor 88,6 86,6 81,7 82,9 81,7 84,8 81,3
Män 91,4 89,7 83,5 85,6 84,8 78,6 85,6

Källa: Nationell patientenkät inom respektive område, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Resultat för för aktumottagningar är år 2020 övriga, år 2021.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26