Till innehåll på sidan

Ohälsotalet efter ålder 2021

Ålder Kvinnor Män
16-19 år 1,7 1,9
20-29 år 13,5 12,3
30-39 år 17,6 12,5
40-49 år 24,2 14,9
50-59 år 42,0 26,3
60-64 år 60,4 42,1

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik