Till innehåll på sidan

Sjukpenningtalet efter ålder 2021

Ålder Kvinnor Män
16-19 år 0,2 0,2
20-29 år 5,6 3,2
30-39 år 12,6 6,5
40-49 år 14,3 6,6
50-59 år 17,1 9,8
60-64 år 16,9 12,7
Samtliga 12,0 6,6

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Ersättningar som ingår är sjukpenning och rehabiliteringspenning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. Nettodagar innebär att dagar med partiell ersättning räknas om till hela dagar.

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik