Till innehåll på sidan

Pågående sjukfall på grund av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress 2005–2021

Antal

diagram

Källa Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Försäkringskassan

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik