Till innehåll på sidan

Barn om hur de mår och känner sig efter ålder 2017–2018

Andel (%) av alla i gruppen

 12–1516–18
 FlickorPojkarFlickorPojkar
Mår mycket bra/ganska bra 96 100 92 99
Oftast är jag nöjd med mig själv 88 96 79 90
Jag känner mig ofta ledsen eller nere 13 6 30 6

Källa: Undersökningarna om barns levnadsförhållanden, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26