Till innehåll på sidan

Besvär av ängslan, oro eller ångest efter ålder 2018

Andel (%) av alla i gruppen

ÅlderKvinnorMän
16-24 44,0 26,2
25-44 33,5 30,0
45-64 27,3 18,2
65-74 23,2 12,9
75-84 28,1 12,4
85+ 26,2 ..

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26