Till innehåll på sidan

Nedsatt psykiskt välbefinnande efter ålder 2018

Andel (%) av alla i gruppen

ÅlderKvinnorMän
16–29 33 19
30–44 22 17
45–64 16 12
65–84 11 7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

För att mäta psykiskt välbefinnande användes frågeinstrumentet GHQ12 (General Health Questionnaire) som beskriver psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. I 2016 års undersökning har antalet frågor i instrumentet minskats från 12 till 5, och kallas därför fortsättningsvis GHQ5.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26