Till innehåll på sidan

Andel unga i åldern 16–29 år som uppger att de, i skolan, fått de kunskaper de behöver för att ta hand om sin egen sexuella hälsa, 2015

Andel (%)

KönAndel (%)
Kvinnor 40,5
Män 57,6
Inte kategoriserad efter kön 31,6

Källa: Folkhälsomyndigheten (UngKAB15), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Frågan i UngKAB15 avser könsidentitet och inte juridiskt kön. Den lyder "Är du man eller kvinna?" och har svarsalternativen "Man", "Kvinna" respektive "Jag vill inte kategorisera mig".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26