Till innehåll på sidan

Andel unga i åldern 16–29 år som upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper om sex och samlevnad, uppdelat på olika frågor, 2015

Diagram: Andel unga i åldern 16–29 år som upplever att de i skolan fått tillräckliga kunskaper om sex och samlevnad, uppdelat på olika frågor, 2015

Källa: Folkhälsomyndigheten, UngKAB15, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Frågan i UngKAB15 avser könsidentitet och inte juridiskt kön. Den lyder "Är du man eller kvinna?" och har svarsalternativen "Man", "Kvinna" respektive "Jag vill inte kategorisera mig".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26