Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer 16 år och äldre efter ålder 2020

Andel (%) i respektive åldersgrupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet samt andel (%) som uppger att de har långvarig sjukdom eller hälsoproblem


Diagram: Självskattad hälsa, bra eller dålig

Diagram: Har långvarig sjukdom eller hälsoproblem

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik