Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer 16 år och äldre efter nationell bakgrund 2020

Andel (%) i respektive grupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet samt andel (%) som uppger att de har långvarig sjukdom eller hälsoproblem

 Bra hälsa Dålig hälsa Har långvarig sjukdom eller hälsoproblem
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
Svensk bakgrund 73,2 76,9 5,4 4,3 43,5 38,4
Utländsk bakgrund 74,5 81,9 9,3 5,8 36,1 33,3
därav: Utrikes födda 73,2 80,5 10,1 6,2 37,3 34,0

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik