Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer 16 år och äldre efter nationell bakgrund 2021

Andel (%) i respektive grupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet samt andel (%) som uppger att de har långvarig sjukdom eller hälsoproblem

  Bra hälsa Dålig hälsa Har långvarig sjukdom eller hälsoproblem
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män
Svensk bakgrund 70,2 73,4 6,8 5,7 46,8 38,9
Utländsk bakgrund 71,8 76,8 7,9 5,8 38,1 32,7
därav: Utrikes födda 70,8 76,8 7,6 5,9 39,3 32,9

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik