Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer i åldern 25–64 år efter utbildningsnivå 2020

Andel (%) i respektive grupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet samt andel (%) som uppger att de har långvarig sjukdom eller hälsoproblem

 bra hälsadålig hälsahar långvarig sjukdom eller hälsoproblem
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
förgymnasial 59,9 77,5 15,2 5,9 46,5 37,1
gymnasial 69,5 80,7 8,1 3,5 44,4 33,7
eftergymnasial 83,4 83,6 3,5 2,8 31,3 28,1

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik