Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer i åldern 25–64 år efter utbildningsnivå 2021

Andel (%) i respektive grupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet samt andel (%) som uppger att de har långvarig sjukdom eller hälsoproblem

Utbildningsnivå Bra hälsa   Dålig hälsa   Har långvarig sjukdom eller hälsoproblem
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Förgymnasial 60,5 72,9 14,5 11,3 51,8 40,5
Gymnasial 68,2 73,0 8,4 5,9 42,6 36,1
Eftergymnasial 78,0 81,5 3,3 3,9 37,9 29,1

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik