Till innehåll på sidan

Självskattad hälsa för personer med funktionsnedsättning efter ålder 2018–2019

Andel (%) i respektive åldersgrupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet

ÅlderKvinnorMän
 Bra hälsaDålig hälsaBra hälsaDålig hälsa
16-29 år 70,8 4,9 69,3 7,3
30-64 år 57,5 16,3 65,5 12,0
65+ år 46,4 15,4 56,4 11,1

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Gruppen personer med funktionsnedsättning omfattar här personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma eller allergi, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, stora problem pga. dyslexi och/eller dyskalkyli, en neuropsykiatrisk diagnos eller som har hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26