Till innehåll på sidan

Barn och unga som någon gång under 2020 fick vård efter typ av insats och ålder

Antal

Typ av insatsGrund till insatsFlickorPojkar
SoL: Vård utanför hemmet 4 820 6 976
LVU: Omedelbart omhändertagande 497 522
  p.g.a.    
  – pga. endast brister i hemmiljön 357 357
  – pga. endast den unges beteende 110 143
  – pga. både brister i hemmiljön och den unges beteende 30 22
  – pga. information saknas .. ..
LVU: Vård med placering 2 702 2 982
  p.g.a.    
  – pga. endast brister i hemmiljön 2 213 2 198
  – pga. endast den unges beteende 341 631
  – pga. både brister i hemmiljön och den unges beteende 149 156
  – pga. information saknas .. ..
LVU: Vård med placering eller omedelbart omhändertagande 3 185 3 492
Totalt antal barn med placering för vård utom hemmet enligt SoL eller med vård med placering enligt LVU  7 514 9 952

Källa: Socialstyrelsens nationella register över socialtjänstens insatser för barn och unga, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. Avser enbart barn och unga med korrekt personnummer.

Totalen avser heldygnsinsatser. Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår inte.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik