Till innehåll på sidan

Personer med insats enligt LSS efter funktionsnedsättning och ålder 1 oktober 2021

Antal per 10 000 invånare

Ålder Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
0-6 år 5,6 14,0 0,0 0,0 1,5 1,9
7-12 år 37,5 86,0 0,0 0,1 2,5 3,2
13-22 år 102,8 153,7 0,1 0,0 2,9 3,2
23-64 år 68,0 88,9 2,2 3,6 7,0 7,8
65+ år 15,6 21,7 2,0 3,0 8,1 9,0
0-19 år 47,0 83,8 0,0 0,0 2,3 2,9
20-44 år 87,2 117,6 0,7 1,3 3,2 3,7
45-64 år 47,9 58,5 3,9 6,3 11,4 12,8
65-79 år 19,7 25,7 2,7 3,9 10,6 11,0
80- år 5,9 8,1 0,1 0,1 1,9 2,2
Samtliga 53,1 77,3 1,6 2,5 6,0 6,6

Bortfall: Sorsele kommun

Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.

Definitioner och förklaringar

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik