Till innehåll på sidan

Personer med insats enligt LSS efter insatstyp den 1 oktober 2021

Antal

Insats enligt LSS Kvinnor Män
1. råd och stöd 417 352
2. personlig assistans 2 202 2 746
3. ledsagarservice 2 833 3 836
4. kontaktperson 7 831 9 718
5. avlösarservice 1 191 2 904
6. korttidsvistelse 3 129 5 671
7. korttidstillsyn 1 671 2 894
8. boende, barn 303 569
9. boende, vuxna 12 195 17 356
10. daglig verksamhet 16 744 23 320
Totalt antal personer[1] 31 150 45 562
Totalt antal insatser 48 516 69 366

Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik