Till innehåll på sidan

Personer som röker och/eller snusar dagligen efter ålder 2018

Andel (%) av alla i gruppen

ÅlderKvinnorMän
16–24 11,6 22,5
25–44 13,9 37,5
45–64 17,7 34,1
65–74 12,1 28,2
75–84 6,1 20,7
85+ 2,1 ..

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26