Till innehåll på sidan

Riskkonsumenter av alkohol efter ålder 2018

Andel (%) i respektive åldersgrupp

ÅlderKvinnorMän
16–29 20 25
30–44 11 17
45–64 14 22
65–84 8 13

Källa: Natonella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Med riskkonsumtion menas alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män, vilket motsvarar 168 g alkohol eller 53 cl starksprit, eller 9 standardglas per vecka för kvinnor, vilket motsvarar 108 g eller 34 cl starksprit. Allt berusningsdrickande är per definition riskkonsumtion. Som berusningsdrickande räknas konsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män, och fyra standardglas eller fler för kvinnor.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26