Till innehåll på sidan

Befolkningen efter ålder, födelseregion och utbildningsnivå 2019

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

ÅlderFörgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt
FödelseregionKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
25-44 år                    
Sverige 5,1 8,7 35,6 49,2 58,5 41,1 0,7 1,0 100 100
Norden exkl. Sverige 4,2 7,2 20,1 26,4 62,4 45,7 13,3 20,6 100 100
Europa exkl. Norden 8,5 10,2 26,6 30,9 55,0 39,0 9,9 19,8 100 100
Asien 19,1 22,6 26,8 27,8 46,7 41,6 7,4 7,9 100 100
Afrika 33,5 27,8 32,5 36,9 26,5 30,4 7,6 5,0 100 100
Övriga 6,0 9,1 26,0 30,9 59,8 50,2 8,2 9,8 100 100
Totalt, procent 8,3 11,2 33,2 43,8 55,6 40,8 3,0 4,2 100 100
Totalt, antal 110 158 442 614 742 572 40 59 1 334 1 403
45-64 år                    
Sverige 7,4 12,7 47,5 52,6 45,0 34,5 0,1 0,2 100 100
Norden exkl. Sverige 11,9 17,3 45,8 49,0 40,5 29,0 1,9 4,6 100 100
Europa exkl. Norden 16,6 14,6 37,9 42,0 41,3 33,8 4,2 9,7 100 100
Asien 29,7 25,7 29,3 31,7 37,1 38,7 4,0 3,8 100 100
Afrika 33,8 23,9 36,7 39,3 22,6 33,4 6,9 3,4 100 100
Övriga 10,9 11,2 34,5 36,7 52,2 48,8 2,3 3,2 100 100
Totalt, procent 10,5 14,1 44,8 49,7 43,7 34,8 0,9 1,4 100 100
Totalt, antal 132 180 562 637 547 446 12 18 1 253 1 281

Källa: Utbildningsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26