Till innehåll på sidan

Befolkningen efter ålder, födelseregion och utbildningsnivå 2020

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

ÅlderFörgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt
FödelseregionKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
25-44 år                    
Sverige 5,1 8,8 35,0 48,9 59,2 41,3 0,7 1,0 100 100
Norden exkl. Sverige 4,0 7,2 19,9 26,2 63,7 46,8 12,4 19,8 100 100
Europa exkl. Norden 8,2 10,1 26,3 30,7 56,0 39,7 9,5 19,6 100 100
Asien 18,2 21,9 27,1 28,5 47,9 42,1 6,8 7,5 100 100
Afrika 32,2 27,3 33,4 37,3 27,4 30,5 7,0 4,9 100 100
Övriga 5,7 9,0 25,2 30,3 61,1 51,4 8,0 9,3 100 100
Totalt, procent 8,1 11,2 32,7 43,5 56,3 41,1 2,8 4,1 100 100
Totalt, antal 109 158 439 614 755 580 38 58 1 340 1 410
45-64 år                    
Sverige 6,9 11,9 46,8 52,7 46,2 35,2 0,1 0,2 100 100
Norden exkl. Sverige 11,2 16,6 45,2 48,5 41,8 30,2 1,9 4,7 100 100
Europa exkl. Norden 15,9 14,1 37,6 41,5 42,4 34,3 4,2 10,1 100 100
Asien 29,1 25,6 29,4 31,8 37,6 38,8 3,9 3,8 100 100
Afrika 33,4 24,1 36,8 39,2 23,1 33,5 6,8 3,3 100 100
Övriga 10,4 10,8 34,3 36,6 53,2 49,4 2,2 3,2 100 100
Totalt, procent 10,1 13,5 44,2 49,6 44,7 35,5 1,0 1,4 100 100
Totalt, antal 128 174 556 639 563 457 12 19 1 259 1 288

Källa: Utbildningsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik