Till innehåll på sidan

Befolkningen efter ålder, födelseregion och utbildningsnivå 2021

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

Ålder Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas Totalt
Födelseregion Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
25-44 år                    
Sverige 5,0 8,7 34,3 48,5 60,0 41,7 0,7 1,0 100 100
Norden exkl. Sverige 3,8 7,0 19,4 25,4 64,3 47,3 12,5 20,3 100 100
Europa exkl. Norden 7,8 9,7 25,6 29,7 56,6 40,0 10,0 20,6 100 100
Asien 17,0 20,8 27,0 28,7 48,6 42,2 7,4 8,3 100 100
Afrika 30,7 26,8 34,1 37,6 28,0 30,4 7,1 5,3 100 100
Övriga 5,3 8,5 24,0 29,0 61,6 52,0 9,1 10,5 100 100
Totalt, procent 7,8 11,1 32,1 43,1 57,0 41,4 3,0 4,4 100 100
Totalt, antal 105 157 433 612 769 588 41 63 1 349 1 420
45-64 år                    
Sverige 6,5 11,2 46,0 52,6 47,4 35,9 0,1 0,2 100 100
Norden exkl. Sverige 10,5 15,8 44,5 47,9 43,0 31,2 2,0 5,1 100 100
Europa exkl. Norden 15,1 13,5 36,9 40,7 43,4 34,5 4,6 11,3 100 100
Asien 28,4 25,4 29,6 31,8 38,1 38,7 3,9 4,1 100 100
Afrika 32,7 23,9 36,8 39,2 23,5 33,5 7,0 3,4 100 100
Övriga 9,8 10,5 33,6 36,3 54,2 49,6 2,5 3,6 100 100
Totalt, procent 9,8 12,9 43,4 49,4 45,8 36,1 1,0 1,6 100 100
Totalt, antal 123 167 548 638 579 466 13 21 1 264 1 293

Källa: Utbildningsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik