Till innehåll på sidan

Elever som är behöriga till gymnasieskolan efter svensk och utländsk bakgrund 2019/20

Antal, andel (%) av alla i gruppen

BakgrundAntal elever Andel (%) av alla avgångna
 FlickorPojkarFlickorPojkar
Samtliga elever 55 389 59 055 .. ..
därav        
Elever med svensk bakgrund 41 270 43 756 .. ..
Elever med utländsk bakgrund 13 764 14 888 .. ..
Elever behöriga till ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmet 46 924 47 960 84,7 81,2
därav        
Elever med svensk bakgrund 36 953 38 068 89,5 87,0
Elever med utländsk bakgrund 9 850 9 778 71,6 65,7
Elever behöriga till naturvetenskapliga- och teknikprogrammet 46 188 47 138 83,4 79,8
därav        
Elever med svensk bakgrund 36 399 37 507 88,2 85,7
Elever med utländsk bakgrund 9 673 9 516 70,3 63,9
Elever behöriga till estetiska programmet 47 589 49 045 85,9 83,0
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 385 38 789 90,6 88,6
Elever med utländsk bakgrund 10 074 10 132 73,2 68,1
Elever behöriga till yrkesprogrammen 48 174 49 799 87,0 84,3
därav        
Elever med svensk bakgrund 37 852 39 352 91,7 89,9
Elever med utländsk bakgrund 10 187 10 318 74,0 69,3

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9 ingår således. Inför höstterminen 2011 har behörighetsreglerna till gymnasieskolan  ändrats Precis som tidigare läsår måste eleven ha godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste dessutom ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta.

För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen det vill säga totalt tolv ämnen. Det skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen vilka ämnen eleven måste ha godkänt i för att få behörighet, för mer information se Skolverkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011.

Elever på landstingsskolor ingår ej.

..= Data not available

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26