Till innehåll på sidan

Elever med grundläggande behörighet till studier på högskolenivå efter svensk och utländsk bakgrund 2019/20

Antal med examen, antal behöriga, andel behöriga och könsfördelning av behöriga (%)

BakgrundTotalt antal med examenTotalt antal med behörighetProcent som har behörighet till högre studierKönsfördelning bland dem som har behörighet
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
utländsk bakgrund 8 175 8 525 7 310 6 334 89,4 74,3 53,6 46,4
svensk bakgrund 30 991 31 696 26 796 23 130 86,5 73,0 53,7 46,3
totalt 39 183 40 272 34 120 29 495 87,1 73,2 53,6 46,4

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna avser elever som tagit ett examensbevis. Elever som får ut ett examensbevis från ett högskoleförberedande program är alltid behöriga till studier på högskolenivå. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26