Till innehåll på sidan

Elever med grundläggande behörighet till studier på högskolenivå efter svensk och utländsk bakgrund 2020/21

Antal med examen, antal behöriga, andel behöriga och könsfördelning av behöriga (%)

Bakgrund Totalt antal med examen Totalt antal med behörighet Procent som har behörighet till högre studier Könsfördelning bland dem som har behörighet
  kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män
utländsk bakgrund 9 105 10 354 8 077 7 173 88,7 69,3 53,0 47,0
svensk bakgrund 33 161 33 301 28 590 24 251 86,2 72,8 54,1 45,9
totalt 42 288 43 687 36 685 31 447 86,8 72,0 53,8 46,2

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna avser elever som tagit ett examensbevis. Elever som får ut ett examensbevis från ett högskoleförberedande program är alltid behöriga till studier på högskolenivå. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik