Till innehåll på sidan

Examinerade från forskarutbildning etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier, 2020

Källa: Universitetskanslersämbetet och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

1) Individer som ej finns folkbokförda (eller saknar disponibel inkomst) liksom de som studerar vid uppföljningsåret är borttagna ur antalet examinerade.

Mer information om etableringen (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26