Till innehåll på sidan

Examinerade från universitet/högskola efter inriktning på studier och andel efter etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier, 2020

Andel efter etableringsstatus (%)

Diagram: Examinerade från universitet/högskola efter inriktning på studier och andel efter etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier

Källa: Universitetskanslersämbetet och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

1) Individer som ej finns folkbokförda (eller saknar disponibel inkomst) liksom de som studerar vid uppföljningsåret är borttagna ur antalet examinerade.

Mer information om etableringen (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26