Till innehåll på sidan

Ungdomar som avslutat gymnasieskolan efter svensk och utländsk bakgrund och andel efter etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier 2018

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26