Till innehåll på sidan

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier efter studieresultat och programtyp. År 2019

Antal, könsfördelning (%) och andel efter etableringsstatus (%)

Diagram

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Den klassificeras i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex. inkomst­uppgifter från kontroll­uppgifts­systemet, syssel­sättnings­registret på SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.

Nedan följer definitioner för personernas etableringsstatus (inkomstgränser gäller kalenderåret 2019):

Etablerad ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst på minst 206 500 kronor, sysselsatt enligt sysselsättnings­registrets definition (november månad aktuellt år), inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbets­marknads­politiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.

Osäker ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst på minst 174 800 kronor och upp till 206 500 kronor. Vid inkomst av aktiv näringsverksamhet gäller ingen nedre inkomstgräns. Inte klassificerad som studerande.

eller

Arbetsinkomst på minst 206 500 kronor och under året förekomst av arbetslöshet (hel- eller deltid), arbets­marknads­politiska åtgärder eller inte klassificerad som sysselsatt enligt syssel­sättnings­registrets definition. Inte klassificerad som studerande.

Svag ställning på arbetsmarknaden

Arbetsinkomst upp till 174 800 kronor. Inte klassificerad som studerande.

eller

Arbetsinkomst på minst 174 800 kronor och under året förekomst av heltids­arbets­löshet/arbets­marknads­politiska åtgärder som överstiger 274 dagar. Inte klassificerad som studerande.

Utanför arbetsmarknaden (varken arbetar eller studerar)

Avsaknad av arbetsinkomst aktuellt år. Inte klassificerad som studerande.

Högskolestuderande

Registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen aktuellt år och erhållit någon form av studieersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.

Övriga studerande

Erhållit någon form av studieersättning under aktuellt år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26