Till innehåll på sidan

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier efter studieresultat och programtyp. År 2020

Antal, könsfördelning (%) och andel efter etableringsstatus (%)

3.32-dia-2020.png

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Den klassificeras i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex. inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.

Nedan följer definitioner för personernas etableringsstatus (inkomstgränser gäller kalenderåret 2020):

Etablerad ställning på arbetsmarknaden

Förvärvsinkomst på minst 211 200 kr, sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad aktuellt år), inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.

Osäker ställning på arbetsmarknaden

Förvärvsinkomst på minst 178 800 kr och upp till 211 200 kr. Vid inkomst av aktiv näringsverksamhet gäller ingen nedre inkomstgräns. Inte klassificerad som studerande.

eller

Förvärvsinkomst på minst 211 200 kr och under året förekomst av arbetslöshet (hel- eller deltid), arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller inte klassificerad som sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition. Inte klassificerad som studerande.

Svag ställning på arbetsmarknaden

Förvärvsinkomst upp till 178 800 kr. Inte klassificerad som studerande.

eller

Förvärvsinkomst på minst 178 800 kr och under året förekomst av heltidsarbetslöshet/arbetsmarknadspolitiska åtgärder som överstiger 274 dagar. Inte klassificerad som studerande.

Utanför arbetsmarknaden (varken arbetar eller studerar)

Avsaknad av förvärvsinkomst aktuellt år. Inte klassificerad som studerande.

Högskolestuderande

Registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen aktuellt år och erhållit någon form av studieersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.

Övriga studerande

Erhållit någon form av studieersättning under aktuellt år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26