Till innehåll på sidan

Studerande på folkhögskolor efter kursinriktning och kurstyp höstterminen 2020

Antal

 Långa allmänna kurserLånga särskilda kurserKorta kurserTotalt
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Allmän, bred ämnesinriktning 7 943 6 445 1 073 442 106 63 9 115 6 939
Beteendekunskap, humaniora 73 21 3 698 1 929 2 690 1 755 6 370 3 668
Estetiska ämnen 23 13 5 235 2 516 1 178 352 6 382 2 868
Företagsekonomi, handel och kontor 0 0 238 86 18 7 256 93
Matematik, naturvetenskap 65 63 714 238 458 259 1 201 547
Medicin, hälso- och sjukvård 24 21 1 267 449 662 254 1 939 723
Samhällsvetenskap 72 21 1 432 691 658 606 2 147 1 311
Språk 224 68 1 012 381 369 153 1 586 599
Teknik 0 0 193 195 119 21 311 215
Övriga ämnen 59 68 615 360 418 365 1 089 790
Totalt 8 468 6 713 15 204 7 179 6 534 3 785 29 713 17 512

Källa: Folkhögskoleregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26