Till innehåll på sidan

Studerande på folkhögskolor efter kursinriktning och kurstyp höstterminen 2021

Antal

  Långa allmänna kurser Långa särskilda kurser Korta kurser Totalt
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Allmän, bred ämnesinriktning 7 496 5 687 1 236 429 525 212 9 253 6 325
Beteendekunskap, humaniora 75 16 3 544 1 797 3 880 2 677 7 456 4 462
Estetiska ämnen 22 17 5 326 2 553 3 199 969 8 401 3 504
Företagsekonomi, handel och kontor 0 0 181 38 68 13 249 51
Matematik, naturvetenskap 90 64 819 320 666 320 1 547 695
Medicin, hälso- och sjukvård 40 16 1 234 449 1 764 725 2 978 1 169
Samhällsvetenskap 91 40 1 360 741 1 619 1 608 3 032 2 361
Språk 198 56 1 076 401 418 191 1 686 646
Teknik 0 7 223 221 76 45 300 273
Övriga ämnen 73 66 720 376 490 477 1 280 917
Totalt 8 068 5 952 15 464 7 210 12 361 7 064 35 219 19 966

Källa: Folkhögskoleregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik