Till innehåll på sidan

15-åriga elever efter inrikes/utrikes född och andelen efter kunskapsnivåer i läsförståelse/matematik/naturvetenskap 2015

15-åriga elever efter inrikes/utrikes född och andelen efter kunskapsnivåer i läsförståelse/matematik/naturvetenskap

Källa: Programme for International Student Assessment (PISA), Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26