Till innehåll på sidan

Meritvärde för elever som avslutat årskurs 9 efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå 2018/19

Genomsnittlig betygspoäng

Diagram: Meritvärde för elever som avslutat årskurs 9 efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk och utländsk bakgrund. Personer där föräldrarnas högsta utbildning är okänd ingår inte i redovisningen av föräldrarnas utbildningsnivå.

Elever på landstingsskolor ingår ej.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26