Till innehåll på sidan

Avgångna elever från gymnasieskolan efter könsfördelningen i gymnasieprogrammen 2019/20

Procentuell fördelning och antal

Gymnasieprogram medKvinnorMän
Mer än 60% kvinnor/mindre än 40% män 55,0 24,0
40-60 % kvinnor/40-60 % män 39,0 32,0
Mindre än 40% kvinnor/mer än 60 % män 6,0 44,0
Totalt, procent 100,0 100,0
Totalt, antal 42 600 45 100

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Uppgifterna avser elever som slutfört ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan (2 500 poäng) under respektive läsår och har tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven blivit betygssatt (F-A) i sammanlagt 2 500 kurspoäng eller fler.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26