Till innehåll på sidan

Avgångna från gymnasieskolan efter program 2020/21

Antal och könsfördelning (%)

diagram

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Av alla nationella programmen på gymnasieskolan har endast tre en jämn könsfördelning, det vill säga 40–60 procent av vardera könet. Dessa är handel och administration, ekonomi och naturvetenskapsprogrammet.

Uppgifterna avser elever som slutfört ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan (2500 poäng) under läsåret 2018/19 och har tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven blivit betygssatt (F-A) i sammanlagt 2500 kurspoäng eller fler. Elever som tagit ut ett slutbetyg enligt lpf94 ingår inte.

Elever som tagit ut ett slutbetyg enligt lpf94 ingår inte.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik