Till innehåll på sidan

Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå 2019/20

Genomsnittlig betygspoäng

diagram

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Elever vars föräldrars utbildningsnivå är okänd ingår inte i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26