Till innehåll på sidan

Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå 2020/21

Genomsnittlig betygspoäng

Diagram: Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Elever vars föräldrars utbildningsnivå är okänd ingår inte i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26