Till innehåll på sidan

Elever på gymnasieskolan efter program och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2021/22

  Svensk bakgrund Utländsk bakgrund
  Antal Könsfördelning i procent Antal Könsfördelning i procent
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Yrkesprogram 33 923 49 034 40,9 59,1 8 439 13 703 38,1 61,9
Barn och fritid 5 597 2 642 67,9 32,1 1 434 1 270 53,0 47,0
Bygg och anläggning 1 549 10 290 13,1 86,9 78 1 739 4,3 95,7
El och energi 546 11 696 4,5 95,5 94 3 376 2,7 97,3
Fordon och transport 2 910 8 599 25,3 74,7 95 1 976 4,6 95,4
Handel och administration 4 091 2 830 59,1 40,9 1 117 1 925 36,7 63,3
Hantverk 4 691 245 95,0 5,0 923 143 86,6 13,4
Hotell och turism 1 136 339 77,0 23,0 418 171 71,0 29,0
Industritekniska 427 3 185 11,8 88,2 51 731 6,5 93,5
Naturbruk 6 599 3 078 68,2 31,8 454 159 74,1 25,9
Restaurang och livsmedel 1 792 1 907 48,4 51,6 282 312 47,5 52,5
VVS och fastighet 134 2 956 4,3 95,7 8 644 1,2 98,8
Vård och omsorg 4 343 588 88,1 11,9 3 451 1 098 75,9 24,1
Riksrekryterande utbildningar 108 679 13,7 86,3 34 159 17,6 82,4
Högskoleförberedande program 85 221 75 305 53,1 46,9 30 108 26 871 52,8 47,2
Ekonomi 20 544 19 555 51,2 48,8 5 910 6 553 47,4 52,6
Estetiska 11 151 6 281 64,0 36,0 1 913 1 090 63,7 36,3
Humanistiska 1 224 312 79,7 20,3 320 79 80,2 19,8
Naturvetenskap 15 709 13 389 54,0 46,0 9 391 6 829 57,9 42,1
Samhällsvetenskap 31 398 16 175 66,0 34,0 10 215 5 604 64,6 35,4
Teknik 4 615 19 199 19,4 80,6 1 309 5 819 18,4 81,6
International baccalaureate 580 394 59,5 40,5 1 050 897 53,9 46,1
Introduktionsprogram 6 335 7 831 44,7 55,3 9 338 12 521 42,7 57,3
Individuellt alternativ 3 231 4 080 44,2 55,8 2 087 2 817 42,6 57,4
Preparandutbildning 7 6 53,8 46,2 6 4 60,0 40,0
Programinriktat individuellt val 55 43 56,1 43,9 41 53 43,6 56,4
Språkintroduktion 16 21 43,2 56,8 3 528 4 307 45,0 55,0
Programinriktat val 1 818 1 732 51,2 48,8 1 980 2 260 46,7 53,3
Yrkesintroduktion 1 208 1 949 38,3 61,7 1 696 3 080 35,5 64,5
Gymnasieskolan totalt 125 479 132 170 48,7 51,3 47 885 53 095 47,4 52,6

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen. Samtliga uppgifter avser den 15 oktober eller närliggande vardag.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26