Till innehåll på sidan

Elever på gymnasieskolan efter program och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2020/21

Svensk bakgrund

diagram

Utländsk bakgrund

diagram

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen. Samtliga uppgifter avser den 15 oktober eller närliggande vardag.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26