Till innehåll på sidan

Elever på gymnasiet efter programtyp och efter föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk och utländsk bakgrund 2021/22

Diagram: Elever på gymnasiet efter programtyp och efter föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk och utländsk bakgrund

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Endast elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram ingår i redovisningen. Elever med föräldrar med okänd utbildningsnivå och elever med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26