Till innehåll på sidan

Elever på program med ojämn könsfördelning på gymnasieskolan och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2020/21

Antal och könsfördelning (%)

 Svensk bakgrundUtländsk bakgrundTotalt
 AntalKönsfördelning i procentAntalKönsfördelning i procentAntalKönsfördelning i procent
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Yrkesprogram 33 347 48 048 8 264,0 15 015,0 41 845 63 507 41,0 59,0 36 65 39,7 60,3
Barn och fritid 5 533 2 624 1 383,0 1 392,0 6 943 4 057 67,8 32,2 50 50 63,1 36,9
Bygg och anläggning 1 426 10 201 91,0 1 910,0 1 526 12 159 12,3 87,7 5 96 11,2 88,8
El och energi 522 11 425 84,0 3 490,0 606 14 995 4,4 95,6 2 98 3,9 96,1
Fordon och transport 2 469 8 182 96,0 2 059,0 2 570 10 289 23,2 76,8 5 96 20,0 80,0
Hantverk 4 974 239 913,0 136,0 5 901 383 95,4 4,6 87 13 93,9 6,1
Hotell och turism 1 374 385 438,0 233,0 1 823 631 78,1 21,9 65 35 74,3 25,7
Industritekniska 475 3 175 47,0 847,0 523 4 057 13,0 87,0 5 95 11,4 88,6
Naturbruk 6 136 2 917 444,0 158,0 6 616 3 087 67,8 32,2 74 26 68,2 31,8
VVS och fastighet 112 2 878 10,0 699,0 123 3 593 3,7 96,3 1 99 3,3 96,7
Vård och omsorg 4 299 629 3 370,0 1 596,0 7 771 2 313 87,2 12,8 68 32 77,1 22,9
Riksrekryterande utbildningar 99 640 28,0 159,0 131 801 13,4 86,6 15 85 14,1 85,9
Högskoleförberedande program 84 411 74 441 28 655,0 26 419,0 113 563 101 381 53,1 46,9 52 48 52,8 47,2
Estetiska 11 179 6 423 1 863,0 1 136,0 13 103 7 624 63,5 36,5 62 38 63,2 36,8
Humanistiska 1 275 334 358,0 95,0 1 637 436 79,2 20,8 79 21 79,0 21,0
Samhällsvetenskap 30 423 15 807 9 618,0 5 529,0 40 154 21 406 65,8 34,2 64 37 65,2 34,8
Teknik 4 739 19 392 1 201,0 5 682,0 5 963 25 156 19,6 80,4 17 83 19,2 80,8
Introduktionsprogram 6 138 7 774 9 941,0 15 045,0 16 688 23 863 44,1 55,9 40 60 41,2 58,8
Individuellt alternativ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Preparandutbildning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
programinriktat individuellt val 293 290 248,0 517,0 549 830 50,3 49,7 32 68 39,8 60,2
Språkintroduktion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Yrkesintroduktion 1 148 1 978 1 670,0 3 744,0 2 860 5 881 36,7 63,3 31 69 32,7 67,3
Gymnasieskolan totalt 123 896 130 263 46 860,0 56 479,0 172 096 188 751 48,7 51,3 45 55 47,7 52,3

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med okänd bakgrund ingår endast i redovisningen av totala antalet elever, summan av antal elever med svensk och utländsk bakgrund jämfört med totala antalet elever kan därför avvika. Samtliga uppgifter avser den 15 oktober eller närliggande vardag.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26