Till innehåll på sidan

Elever på program med ojämn könsfördelning på gymnasieskolan och svensk och utländsk bakgrund läsåret 2021/22

Antal och könsfördelning (%)

  Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt
  Antal Könsfördelning i procent Antal Könsfördelning i procent Antal Könsfördelning i procent
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Yrkesprogram 33 923 49 034 38,1 61,9 8 439 13 703 38,1 61,9 42 584 63 034 40,3 59,7
Barn och fritid 5 597 2 642 53,0 47,0 1 434 1 270 53,0 47,0 7 054 3 940 64,2 35,8
Bygg och anläggning 1 549 10 290 4,3 95,7 78 1 739 4,3 95,7 1 629 12 074 11,9 88,1
El och energi 546 11 696 2,7 97,3 94 3 376 2,7 97,3 641 15 137 4,1 95,9
Fordon och transport 2 910 8 599 4,6 95,4 95 1 976 4,6 95,4 3 009 10 610 22,1 77,9
Hantverk 4 691 245 86,6 13,4 923 143 86,6 13,4 5 627 391 93,5 6,5
Hotell och turism 1 136 339 71,0 29,0 418 171 71,0 29,0 1 558 517 75,1 24,9
Industritekniska 427 3 185 6,5 93,5 51 731 6,5 93,5 478 3 933 10,8 89,2
Naturbruk 6 599 3 078 74,1 25,9 454 159 74,1 25,9 7 100 3 250 68,6 31,4
VVS och fastighet 134 2 956 1,2 98,8 8 644 1,2 98,8 144 3 607 3,8 96,2
Vård och omsorg 4 343 588 75,9 24,1 3 451 1 098 75,9 24,1 7 888 1 720 82,1 17,9
Riksrekryterande utbildningar 108 679 17,6 82,4 34 159 17,6 82,4 145 842 14,7 85,3
Högskoleförberedande program 85 221 75 305 52,8 47,2 30 108 26 871 52,8 47,2 115 917 102 706 53,0 47,0
Estetiska 11 151 6 281 63,7 36,3 1 913 1 090 63,7 36,3 13 126 7 432 63,8 36,2
Humanistiska 1 224 312 80,2 19,8 320 79 80,2 19,8 1 557 396 79,7 20,3
Samhällsvetenskap 31 398 16 175 64,6 35,4 10 215 5 604 64,6 35,4 41 751 21 861 65,6 34,4
Teknik 4 615 19 199 18,4 81,6 1 309 5 819 18,4 81,6 5 951 25 109 19,2 80,8
Introduktionsprogram 6 335 7 831 42,7 57,3 9 338 12 521 42,7 57,3 16 242 21 190 43,4 56,6
Individuellt alternativ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Preparandutbildning .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
programinriktat individuellt val .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Språkintroduktion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Yrkesintroduktion 1 208 1 949 35,5 64,5 1 696 3 080 35,5 64,5 2 937 5 119 36,5 63,5
Gymnasieskolan totalt 125 479 132 170 47,4 52,6 47 885 53 095 47,4 52,6 174 743 186 930 48,3 51,7

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med okänd bakgrund ingår endast i redovisningen av totala antalet elever, summan av antal elever med svensk och utländsk bakgrund jämfört med totala antalet elever kan därför avvika. Samtliga uppgifter avser den 15 oktober eller närliggande vardag.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26