Till innehåll på sidan

Elever som började gymnasieskolan hösten 2017 och som inte har slutfört studierna inom fyra år efter bakgrund

Antal och andel (%) av alla i gruppen

Bakgrund Antal inskrivna Andel som ej fullföljt studierna
  Kvinnor Män Kvinnor Män
Svensk bakgrund 37 237 39 882 13,6 15,1
Utländsk bakgrund 13 499 17 371 34,1 47,0
Totalt 50 774 57 293 19,1 24,8

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med tillfälligt personnr eller skyddad indeintitet har exkluderas ur tabellen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik