Till innehåll på sidan

Elever som började gymnasieskolan hösten 2016 och som inte har slutfört studierna inom fyra år efter bakgrund

Antal och andel (%) av alla i gruppen

BakgrundAntal inskrivnaAndel som ej fullföljt studierna
 KvinnorMänKvinnorMän
Svensk bakgrund 37 127 39 518 14,8 16,2
Utländsk bakgrund 12 718 15 379 34,2 44,6
Totalt 49 891 54 977 19,8 24,2

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer med tillfälligt personnr eller skyddad indeintitet har exkluderas ur tabellen eftersom de inte är möjliga att följa över tid. Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk/utländsk bakgrund men i redovisningen av totalt antal/andel.

Mer om statistiken

Källa
Skolverket

Senast uppdaterad
2020-05-26