Till innehåll på sidan

Doktorander kalenderåret 2021 efter försörjningstyp

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%), baserat på heltidsekvivalenter

Försörjningstyp Antal Procent Könsfördelning
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
DTJ 4 372 4 570 68,6 69,9 48,9 51,1
HTJ 198 210 3,1 3,2 48,5 51,5
UBB 5 5 0,1 0,1 47,6 52,4
FTG 257 439 4,0 6,7 36,9 63,1
USL 712 547 11,2 8,4 56,6 43,4
AUH 331 205 5,2 3,1 61,7 38,3
STP 304 351 4,8 5,4 46,4 53,6
ÖVR 192 213 3,0 3,3 47,4 52,6
Totalt 6 370 6 541 100,0 100,0 49,3 50,7

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Uppgifterna är preliminära, på grund av viss eftersläpning i rapporteringen.

Definitioner och förklaringar

DTJ

Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.

HTJ

Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.

UBB

Utbildningsbidrag.

FTG

Företagsdoktorand, det vill säga doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver forskarutbildning inom anställningen.

USL

Anställning som läkare med utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen.

AUH

Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.

STP

Stipendium.

ÖVR

Yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå eller studiemedel eller studiefinansiering saknas.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik