Till innehåll på sidan

Doktorander kalenderåret 2019 efter försörjningstyp

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%), baserat på heltidsekvivalenter

FörsörjningstypAntal Procent Könsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
DTJ 4 020 4 471 66,9 67,7 47,3 52,7
HTJ 204 232 3,4 3,5 46,8 53,2
UBB 5 3 0,1 0,0 64,8 35,2
FTG 223 458 3,7 6,9 32,7 67,3
USL 527 467 8,8 7,1 53,0 47,0
AUH 406 250 6,8 3,8 61,9 38,1
STP 393 477 6,5 7,2 45,1 54,9
ÖVR 228 241 3,8 3,7 48,6 51,4
Totalt 6 006 6 600 100,0 100,0 47,6 52,4

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet

Uppgifterna för år 2019 är preliminära, på grund av viss eftersläpning i rapporteringen.

Definitioner och förklaringar

DTJ

Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.

HTJ

Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.

UBB

Utbildningsbidrag.

FTG

Företagsdoktorand, det vill säga doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver forskarutbildning inom anställningen.

USL

Anställning som läkare med utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen.

AUH

Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.

STP

Stipendium.

ÖVR

Yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå eller studiemedel eller studiefinansiering saknas.

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-05-26